İstintaq müddətinin uzadılması haqqında Təqdimat

_____________________________________

yuxarı prokurorun vəzifəsi, rütbəsi soyadı, adı,

_____________________________________

__________________ nömrəli cinayət işi üzrə istintaq müddətinin uzadılması haqqında

 

T Ə Q D İ M A T

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

____________________________________________________________________________

ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

____________________________________________________________________________

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı,

____________________________________________________________________________

______________________ 20 ____ il tarixli vəsatətlə müraciət edərək ________________ nömrəli cinayət işi üzrə istintaq müddətinin _______ ay, _______ ayadək, yəni ______________________ 20 ____ il tarixədək uzadılmasına dair vəsatət vermişdir.

____________________________________________________________________________

cinayət işinin məzmunu, müəyyən olunmuş hallar,

____________________________________________________________________________

icra olunmuş istintaq hərəkətləri, istintaqın vaxtında yekunlaşdırılmamasının səbəbləri

____________________________________________________________________________

icraası nəzərdə tutulmuş istintaq hərəkətləri, onların icrası üçün təldəb olunan vaxt,

____________________________________________________________________________

cinayət işi üzrə ibtidai istintaq müddətinin başa çatma tarixi

Həmin istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə və işin _______________

                                                                                                                                                                      mürəkkəbliyi, ___________________________________ müstəntiqin vəsatətinin əsaslılığını nəzərə alaraq

                xüsusi mürəkkəbliyi və ya müstəsna mürəkkəbliyi

cinayət işinin ibtidai istintaq müddətinin _______ ay, ______ ayadək, yəni ______________________ 20 ____ il tarixədək uzadılması barədə təqdimat verilməlidir.

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 84 və 218. ___ cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

Azərbaycan Respublikası CM-in ____________________________ mad. ilə istintaq olunan _____________ nömrəli cinayət işi üzrə istintaq müddətinin _____ ay, _____ayadək, yəni ______________________ 20 ____ il tarixədək uzadılması haqqında qərar qəbul edəsiniz.

Qoşma: vəsatət ____ vərəqdə.

 

______________________________

 təqdimat verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

______________________________                                                  _____________________

                                                                                              imza                                        adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.