İstintaq müddətinin uzadılması haqqında vəsatət

 

______________________________________________________

ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən şəxsin

_____________________________________________________

vəzifəsi rütbəsi soyadı, adı, atasının adı

__________________ nömrəli cinayət işi üzrə

istintaq müddətinin uzadılması haqqında

 

V Ə S A T Ə T

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

 

İbtidai istintaqla müəyyən edilmişdir ki, ______________________________________

cinayət işinin məzmunu,

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

müəyyən olunmuş hallar,

____________________________________________________________________________icra olunmuş istintaq hərəkətləri,

____________________________________________________________________________

istintaqın vaxtında yekunlaşdırılmamasının səbəbləri

____________________________________________________________________________

icraası nəzərdə tutulmuş istintaq hərəkətləri, onların icrası üçün təldəb olunan vaxt,

____________________________________________________________________________

cinayət işi üzrə ibtidai istintaq müddətinin başa çatma tarixi

____________________________________________________________________________

Həmin istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə və işin _______________

                                                                                                                                                                      mürəkkəbliyi, ______________________________ nəzərə alınaraq cinayət işinin ibtidai istintaq müddətinin

xüsusi mürəkkəbliyi və ya müstəsna mürəkkəbliyi

_______ ay, yəni _________________ 20 ____ il tarixədək uzadılması zəruridir.

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85 və 218.___ cı maddələrinin tələblərini rəhbər tutaraq,

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

____________________ nömrəli cinayət işi üzrə istintaq müddətinin ___________ ay, ______ ayadək, yəni ____________ 20 ___ il tarixədək uzadılması barədə ___________________ _________________________________ prokuroruna təqdimat verəsiniz.

 

_____________________________                                          

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi,      

_____________________________                                                       _____________________

                                                                                                imza                                         adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.