İttiham elan etmək üçün şəxsin tutulması haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R

ittiham elan etmək üçün şəxsin tutulması haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

_________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu,

____________________________________________________________________________

tutulan şəxsin soyadı, adı, atasının adı, onun cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətməsini

____________________________________________________________________________

ehtimal etməyə əsaslar, başqa ərazidə yaşaması, olduğu yerin müəyyən olmaması, cinayət prosesini

____________________________________________________________________________

həyata kecirən orqandan gizlənməsi və ya cağırışa gəlməkdən qəsdən boyun qacırması barədə qeydlər

kifayət qədər əsaslar olduğundan o, ittiham elan edilməsi üçün tutulmalıdır.

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85.4.2, 90, 147 və 150-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        ________________________ nömrəli cinayət işi üzrə ________________________

şəxsin şəxsin soyadı, adı,

____________________________________________________________________________

atasının adı, doğulduğu tarix, yer, vətəndaşlığı, təhsili,

____________________________________________________________________________

ailə vəziyyəti, məhkumluğu, iş (təhsil, xidmət) yeri, vəzifəsi, məşğuliyyət növü, qeydiyyatda olduğu və yaşadığı ünvan

ittiham elan edilməsi üçün tutulsun.

2.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

3.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                  _____________________

imza                                                         adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.