Komandanlığın müşahidəsi altına vermək haqqında Protokol

 

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
komandanlığın müşahidəsi altına vermək haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85 və 171-ci maddələrinə əsasən tərtib edirəm həmin protokolu ondan ötrü ki, ____________ nömrəli cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikası CM-nin ______________________________________ mad. ilə təqsirləndirilən (şübhəli) şəxs ____________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

barəsində komandanlığın müşahidəsi altına vermə qətimkan tədbirinin seçilməsinə dair ______________________ 20 ____ il tarixli qərarın surətini ________ saylı hərbi hissənin nümayəndəsi __________________________________________________________________

vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

təqdim etməklə;

komandanlığın təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin ictimai qaydaya riayət etməsi, cinayət prosesini həyata keçirən orqanın çağırışına vaxtında gəlməsi və digər prosessual vəzifələri icra etməsi də daxil olan davranışını təmin etmək, onun lazımi qaydada davranmaması barədə cinayət prosesini həyata keçirən orqana məlumat vermək;

qətimkan tədbirinin seçildiyi dövrdə onu qarovulun və döyüş növbətçiliyinin aparılması üçün təyin etməmək, sülh dövründə silah gəzdirmək hüququndan məhrum etmək, zabit, gizir və miçman olmayan hərbi qulluqçuları isə bundan əlavə hərbi hissənin yerləşdiyi ərazidən kənarda təkbaşına işləməyə göndərməmək, habelə hissənin yerləşdiyi ərazidən kənara buraxmamaq vəzifəsini daşıdığını;

tabeliyində olan həmin şəxsə qarşı müşahidə və onun lazımi davranışını təmin etmək üçün ümumqoşun nizamnamələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq tədbirləri görmək hüququnun olmasını;

qarşısı alınmayan qüvvənin təsirini sübut etdiyi hallar istisna olmaqla, təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin davranışına nəzarəti həyata keçirə bilmək imkanından məhrum olduğuna istinad etməyə haqlı olmadığını izah etdim.

Komandanlığın nümayəndəsi _______________________________________________

vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

müşahidə aparmalı olan və bu vəzifələri yerinə yetirməyən şəxslərin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məsuliyyət daşıması barədə xəbərdarlıq edildi.

 

            Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

_________________________________                                                       _____________________

komandanlığın nümayəndəsinin vəzifəsi, rütbəsi                                    imza                                        adı,soyadı

_________________________________

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.