Kooperativin nizamnaməsi

    

      “Dövlət qeydiyyatına  alınmışdır “

         

         Azərbaycan Respublikası

         Vergilər Nazirliyinin

           __________________tərəfindən

     

      Qeydiyyat ________________

     

        «_____»___________20___-__ il

      

            

       ___________________

 

 

 

“Təsdiq edilmişdir“

 

«__________» ______________Kooperativinin üzvləri tərəfindən

 

1.__________________________

2.__________________________

3.__________________________

4.__________________________

5.__________________________

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

''_______________________''

 

KOOPERATİVİNİN    NİZAMNAMƏSİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ümumi Müddəalar

 

1.1. " ________ ''  ____________ Kooperativi (sonradan Kooperativ adlanacaq) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, digər qanunvericilik aktlarına və bu Nizamnaməyə müvafiq olaraq fəaliyyət göstərir.

1.2. Kooperativin hüquqi ünvanı: ______________________________

                                          

 

2. KOOPERATİVİN PAY FONDU

 

2.1. Kooperativin ilkin pay fondu _______ manat müəyyən edilmişdir. Pay fondunda kooperativ üzvlərinin mütləq pay haqqı _______ manatdan ibarətdir. Kooperativ üzvlərinin nizamnamə kapitalındakı pay haqları aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

1. ________________ (AZE №___) - _____ manat, __ pay haqqı, __ %;

2. ________________ (AZE №___) - _____ manat, __ pay haqqı, __ %;

3. ________________ (AZE №___) - _____ manat, __ pay haqqı, __ %;

4. ________________ (AZE №___) - _____ manat, __ pay haqqı, __ %;

5. ________________ (AZE №___) - _____ manat, __ pay haqqı, __ %.

 

2.2. Kooperativin pay fondu kooperativ dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra ______müddət ərzində ödənilməlidir. Göstərilən müddətdə mütləq pay haqqını ödəməyən kooperativ üzvü Ümumi Yığıncağın qərarı ilə üzvlükdən çıxarılır.

2.3. Əmlak paylarının və üzvlük haqqının həcmi və ödənilmə qaydası, onların verilməsi öhdəliyinin pozulmasına görə kooperativ üzvünün məsuliyyəti, əmlakla (əmlak hüquqları ilə) ödənilən payların qiymətləndirilmə qaydası, pay haqlarının qəbulunun rəsmiləşdirilməsi, üzvün satılan payın alınmasında öz üstünlük hüququndan istifadə etmə müddəti, həmçinin kooperativin düşdüyü zərərin ödənilmə qaydası ümumi yığıncaq tərəfindən müəyyən edilir.

 

3. KOOPERATİVƏ ÜZVLÜK

 

Kooperativin üzvlüyünə qəbul, üzvlük kitabçasının məzmunu, üzvə veriləcək ödənişlər, üzvlükdən çıxmaq, üzvlərin siyahısının rəsmiləşdirilməsi qaydaları ümumi yığıncağın qərarı ilə müəyyən edilir.

 

4.  KOOPERATİVİN İDARƏ EDİLMƏSİ

 

4.1. Kooperativin ali idarəetmə orqanı kooperativ üzvlərinin ümumi yığıncağıdır. Növbəti və növbədənkənar yığıncaqların keçirilməsi qaydası ümumi yığıncağın qərarları ilə müəyyən olunur.

4.2. Kooperativin idarəetmə orqanlarının, o cümlədən müvəkkillər yığıncağının formalaşdırılması, tərkibi, səlahiyyəti, onların qərarlar qəbul etməsi, o cümlədən barəsində qərarlarin yekdilliklə və ya şərtləşdirilmiş səs çoxluğu ilə qəbul olunduğu məsələlərə dair qərarlar qəbul etməsi qaydası, protokolların tərtibi və onların fəaliyyətləri ilə əlaqədar digər məsələlər ümumi yığıncaq tərəfindən müəyyən edilir.

4.3. Kooperativ üzvünün ortaq (assosiativ) üzvlüyə keçməsi halları, həmin üzvün mütləq əmlak pay haqqının miqdarı və pay haqqı üzrə ona ödənilən dividendlərin şərtləri ümumi yığıncağın qərarı ilə müəyyənləşdirilir.

5.  KOOPERATİVİN LƏĞV EDİLMƏSİ

 

5.1. Kooperativin ləğv edilməsi Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində və digər müvafiq qanunvericilik aktlarında müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

5.2. Kooperativin fəaliyyəti ilə bağlı bütün məsələlər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və ümümi yığıncağın qəbul etdiyi qərarlar ilə tənzimlənir.       

Tags: 

YER Hostinq

Bizimlə əlaqə

Mob: +994-55-712-1462 (WhatsApp)

Email:
dejure[@]dejure.az,
dejurepromo[@]gmail.com

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.