Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətə baxılmasının nəticəsi haqqında qərar

Növ: 

 

 

Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətə baxılmasının nəticəsi haqqında

Q Ə R A R

 

_________________                                                               _________________

(Qərarın qəbul edildiyi yer)                                                                                        (Qərarın qəbul edildiyi tarix)

 

 

       

Mən, _____________________________________________________________

                        (qərarı qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, adı, atasının adı, soyadı

 

____________________________________________________________________________________________

 müraciət etmiş hüquqi şəxsin adı, hüquqi ünvanı, rəhbərinin adı, atasının adı, soyadı, VÖEN-i və ya  fiziki

 

____________________________________________________________________________________________

 şəxsin adı, atasının adı, soyadı, ünvanı, VÖEN-i, müraciətin qısa məzmunu göstərilir)

 

barədə _________________________________ _________  müraciətinə baxaraq

                 (müraciətin tarixi və vergi orqanında qeydiyyat №-si göstərilir)  

 

 

M Ü Ə Y Y Ə N      E T D İ M

 

_________________________________________________________________________________

(müraciət edən hüquqi şəxsin adı və ya fiziki şəxsin adı, soyadı)

 

müraciətində __________________________________________________________

 

 

__________________________________________________________xahiş etmişdir.  

(müraciətin məzmunu göstərilir)

 

 

İş üzrə toplanmış materiallara əsasən  _______________________________________

                                                                    (araşdırma prosesində həyata keçirilmiş hərəkətlərə,

 

_________________________________________________________________________________________________

   alınmış izahatlara, toplanmış sənədlərə istinad edilməklə müəyyən edilmiş və korrupsiya hüquqpozmalarının

 

______________________________________________________________________

   olub-olmamasına əsas verən hallar, vergi ödəyicisi barəsində qəbul edilmiş qərarların (aktların) ləğv edilməsi

 

______________________________________________________________________                                                                             (edilməməsi) barədə məlumat, nöqsana yol vermiş vəzifəli şəxslərin intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsinin əsasları,

 

 

­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________ müəyyən edilmişdir.

 pozulmuş normativ hüquqi aktların konkret müddəaları göstərilir)

 

 

 

         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq və “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 10-1.3-cü maddəsini rəhbər tutaraq

 

Q Ə R A R A    A L I R A M

 

1. ________________________________ ________________________________

          (müraciət edən hüquqi şəxsin adı, rəhbərinin adı və soyadı və ya fiziki şəxsin adı, soyadı, müraciətin

 

 

 ____________________________________________________________________________________________

                                   tarixi, predmeti və araşdırmanın nəticəsi üzrə qəbul edilən qərar göstərilir)

 

2. Qərar haqqında müraciət etmiş şəxsə əsaslandırılmış cavab verilsin.

3. Qərardan yuxarı dövlət orqanına və məhkəməyə şikayət verilə bilər.

 

 

____________________________                                         _________                                                 ______________

   (qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi)                                            (imza)                                                       (adı və soyadı)

 

 

M.Y

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.