Kotirovka Sorğusu

 

 

Kotirovka Sorğusu

(satınalan təşkilatın rəsmi blankında)

 

N______________                                                                                                  Tarix:_______________

 

Kimə________________________________________________________________________________      

 

Hörmətli cənablar!

 

Sifarişçi _____________________________________________________________________________                            

(adı, ünvanı, telefon və faks, məsul  şəxsin adı və vəzifəsi)

aşağıdakı malların (iş və xidmətlərin) kotirovka sorğusu üsulu ilə satınalınması niyyətindədir:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(malların (iş və xidmətlərin) adı, miqdarı).

Satınalma müqaviləsi üzrə ödənişlər aşağıdakı qaydada  aparılacaqdır:____________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Malgöndərən (podratçı) tərəfindən təklif olunan qiymət kotirovkaları malların (işlərin və xidmətlərin) qiymət dəyərindən başqa, nəqliyyat, sığorta, vergi, gömrük rüsumları və digər xərcləri nəzərə almaqla göstərilməlidir. Göndərilən mallar, yerinə yetirələcək işlər və xidməti aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir.

_____________________________________________________________________________________

satınalınan malların (işlərin və xidmətlərin) texniki tələbləri, satınalma müqavilənin yerinə yetirilməsinə dair tələblər, o cümlədən icra müddəti, nəzərdə tutulan cərimələr və digər tələblər.

 

Malların (işlərin və xidmətlərin) qiymət kotirovkaları qapalı zərfdə, imzalanıb və möhürlənərək,

_____________________________________________________________________________________

ünvana “____”______________2003-cü il tarixə qədər təqdim olunmalıdır.

 

 

 

                                                                                      Satınalan təşkilatın rəhbəri

                                                                                        __________________ imza

                                                                                        __________________ tarix

 

YER Hostinq

Bizimlə əlaqə

Mob: +994-55-712-1462 (WhatsApp)

Email:
dejure[@]dejure.az,
dejurepromo[@]gmail.com

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.