Kotirovka sorğusu prosedurunun nəticələri haqqında protokol

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 02 avqust 2002-ci il tarixli, 124 nömrəli Qərarı

ilə təsdiq olunmuş “Tender nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun protokolu

nümunəsinin” əsasında tərtib olunub

 

Kotirovka sorğusu prosedurunun nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun protokolunun forması

 

 

Şəhər (rayon)________________                                                                             tarix ______________

 

1. Satınalan təşkilatın adı _____________________________________________________________

 

2. Satın alınan malların (işlərin və xidmətlərin)

adı ________________________________________________            

miqdarı_____________________________________________

                  (həcmi, çəkisi və ya digər ölçü vahidi göstərilməlidir)

 

3. Satın alınan malların (işlərin və xidmətlərin)

ehtimal olunan qiyməti ______________________________(manat)

 

4. Maliyyə mənbəyi ______________________________________________________

                                         (büdcə, büdcədənkənar və dövlət vəsaitləri, dövlətin aldığı və

                                       _____________________________________________________

                                                 dövlət zəmanəti  ilə  alınmış kreditlər və qrantlar)

5. Satınalma metodu ________________________________________________________________

 

6. Tender komissiyasının yaradılması haqqında qərar

tarixi  ___________________

nömrəsi  _________________

Satınalan təşkilatın rəhbəri və ya

onun vəzifəsini icra edən şəxs __________________________________________________________

 

Sıra

Tender komissiyasının

Komissiya üzvlərinin soyadı, adı, atasının adı

İş yeri və vəzifəsi

1

Sədr

 

 

2

Üzvləri

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

7. Kotirovka sorğusu  haqqında bildiriş dərc olunması barədə məlumat

(əgər dərc olunubsa):

mətbuat orqanının adı _________________________________

elanın tarixi _________________________________________________________________

8. Kotirovka sorğusu göndərilən malgöndərənlərin (podratçıların) siyahısı:

 

Sıra

Malgöndərənin

(podratçının) adı

Ünvanı, bank rekvizitləri,

VÖİN

Fərdi dəvətlərin göndərilmə tarixi və qeydiyyat nömrəsi

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

9. Malgöndərənlərin (podratçıların) təqdim etdiyi qiymət kotirovkaları (Malların (işlərin

və xidmətləri) qiymət cədvəli əlavə olunur):

 

Sıra

Malgöndərənin

(podratçının) adı

Qiymət kotirovkaları

(ümumi məbləğ)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

10. Kotirovka sorğusu prosedurunda qalib müəyyən olunmuş malgöndərən (podratçı) və

satınalma müqaviləsi haqqında məlumat:

Malgöndərən (podratçının) adı ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Satınalma müqaviləsi üzrə alınacaq malların (işlərin və xidmətlərin) adları, ölçü vahidi,

miqdarı, həcmi və qiyməti haqqında məlumat:

 

Malların (işlərin və xidmətlərin) adları

Ölçü vahidi

Miqdarı və ya həcmi

Vahidinin qiyməti (manatla)

Ümumi məbləği(manatla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yekun:

 

 

 

 

 

Satınalma müqaviləsinin yerinə

yetirilmə təminatının məbləği_________________________(faizlə)

Satınalma müqaviləsini

imzalayan şəxsin adı, soyadı________________________________

vəzifəsi_________________________________________________

imzalanma tarixi _________________________________________

 

 

Tender komissiyasının sədri

______________________ imza

______________________ tarix

 

Tender komissiyasının üzvləri

______________________ imza

______________________ tarix

 

Tender komissiyasının qərarı ilə razılaşmayan tender komissiyası üzvlərinin xüsusi rəyləri: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

 

Qeyd:

Dövlət satınalmaları üzrə keçirilən kotirovka sorğusu prosedurunun nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun protokolunun surəti 3 (üç) bank günü ərzində Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinə rəsmi surətdə təqdim olunur.

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.