Kreditorlar komitəsinin yaradılması (əmanətlərin sığortalanması) haqqında

Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna

Ləğv prosesində olan “Texnikabank" ASC-niıı kreditorları  ___________________ tərəfindən

(ünvan: ________________)

 

 

Ləğv prosesində olan “Texnikabank” ASC-də bizə məxsus hesablarda cəmi (__________________ ) manat və_____________ (_________________ ) ABŞ dolları məbləğində pul vəsaiti mövcuddur və bu barədə tələbimiz artıq qeydə alınmışdır.

"Banklar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 75.2-ci maddəsinə əsasən müflis bankın əmlak vəziyyətinə dair hesabat rübdə bir dəfə tərtib edilir və kreditorlara təqdim edilir. Bankın müflis elan olunmasından 2 ilə yaxın vaxt ötsə də. hələ də bu məlumat bizə təqdim olunmayıb. Buna görə də indiyədək hər rüb üçün tərtib edilmiş bütün bu hesabatların bizə təqdim edilməsini tələb edirik.

“Banklar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 83.2-ci maddəsinə əsasən müflis bankın hər rüb təzələnən ləğv planı kreditorlara təqdim edilir. Bankın müflis elan olunmasından 2 ilə yaxın vaxt ötsə də, hələ də bu sənəd bizə təqdim olunmayıb. Buna görə də ləğv planının hər rüb üçün indiyədək mövcud olmuş və olan bütün versiyalarının bizə təqdim edilməsini tələb edirik.

Bankın ləğvetmə prosesinin qanuni, şəffaf. nəzarətli və ədalətli şəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 86-eı maddəsinə əsasən kreditorların ümumi yığıncağının və komitəsinin yaradılması vacibdir və həmin qurumlarda mütləq iştirak edəcəyik. 4 müflis bankda kreditorlar komitəsi artıq yaradılıb. Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun sabiq rəhbəri Azad Cavadov kreditorlar komitəsinin bütün müflis banklarda yaradılmasını vəd etmişdi. Buna görə də “Texnikabank”da da kreditorlar komitəsinin yaradılmasını və bizi onun tərkibinə daxil etməyinizi xahiş edirik.

 

1. Məmmədov Məmməd Məmməd oğlu (AZE 0000000000)

2.

3.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.