Meyitin qəbirdən çıxarılması (eksqumasiya) haqqında Protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L

meyitin qəbirdən çıxarılması (eksqumasiya) haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

Başlandı: saat ______:______ dəq.

Qurtardı: saat ______:______ dəq.

 

____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

____________________________________________________________________________________________ nömrəli cinayət işi üzrə ____________________________ məhkəməsinin ______________________ 20 ____ il tarixli qərarına əsasən ekspert _____________________ ______________________________________ mütəxəssis _____________________________

vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı                                                                                            vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi, qanuni nümayəndəsi, mərhumun qohumlarının

____________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu tarix, yer, vətəndaşlığı, təhsili, ailə vəziyyəti,

____________________________________________________________________________

iş, təhsil yeri, tutduğu vəzifə, qeydiyyatda olduğu və yaşadığı ünvan

habelə _______________________________________________________________________

digər iştirakçıların soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu tarix, yer, vətəndaşlığı, təhsili, ailə vəziyyəti, məhkumluğu,

____________________________________________________________________________

iş, təhsil yeri, tutduğu vəzifə, qeydiyyatda olduğu və yaşadığı ünvan

iştirakı ilə Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85, 177.3.7 və 237.1-237.6-cı maddələrinin tələblərinə əsasən tərtib edirəm həmin protokolu ondan ötrü ki, ölmüş şəxs ________________________________________________________ meyitinin dəfn olunduğu

soyadı, adı, atasının adı

qəbirdən çıxarılması (eksqumasiya) üçün bu gün ____________________________________ ________________________________________ yerləşən qəbirstanlığa gəldik.

İstintaq hərəkətinin başlanğıcında zərər çəkmiş şəxsə, mütəxəssis və ekspertə Azərbaycan Respublikası CPM-nin 87, 96 və 97-ci maddələrində göstərilən hüquq və vəzifələri izah edilməklə, Azərbaycan Respublikası CPM-nin 222-ci maddəsinin tələblərinə əsasən onlara təhqiqat və ibtidai araşdırma məlumatlarının yayılmasının yolverilməzliyi barədə Azərbaycan Respublikası CM-nin 300-cü maddəsində nəzərdə tutulan məsuliyyət barədə xəbərdarlıq edildi.

 

Mütəxəssis:                                                                                     _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

Ekspert:                                                                                           _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

İştirak edən şəxslər:                                                                                        _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

                                                                                                                      _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

 

 

Ölmüş şəxs _____________________________________________ meyitinin qəbirdən

 soyadı, adı, atasının adı

çıxarılması (eksqumasiya) zamanı aşağıdakı xüsusatlar müəyyən edildi:

____________________________________________________________________________

mərhumun dəfn olunduğu qəbir göstərilməklə, meyitin çıxarılması prosesi, onun təsviri, ekspert və mütəxəssis tərəfindən

____________________________________________________________________________

yerinə yetirilən hərəkətlər, bildirilən fikirlər, götürülən nümunələr, istifadə edilən texniki vasitələr barədə müfəssəl qeydlər

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Eksqumasiya ________________ havada, __________________ işıqlandırma şəraitində

günəşli, buludlu və s.                                         təbii, süni

aparıldı.

 

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

 

Mütəxəssis:                                                                                     _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

Ekspert:                                                                                           _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

İştirak edən şəxslər:                                                                                        _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

                                                                                                                      _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

 

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.