Meyitin qəbirdən çıxarılması (eksqumasiya) haqqında təqdimat

 

                                                                                    ______________________________________

məhkəmə orqanının adı

                                                                                    ______________________________________

məhkəmə sədrinin adı, soyadı

 

_______________ nömrəli cinayət işi üzrə meyitin qəbirdən çıxarılması (eksqumasiya) haqqında
 

T Ə Q D İ M A T

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CM-nin __________________________ mad. ilə istintaq olunan ________________ nömrəli cinayət işi üzrə _________________________________________

 ___________________________________________________________________________

istintaq orqanı, ibtidai araşdırmanı aparan şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, adı, soyadı

_____________________________________________________________________________

istintaq hərəkətinin adı

meyitin qəbirdən çıxarılmasına (eksqumasiya) dair ______________________ 20 ____ il tarixli vəsatətinə baxaraq müəyyən etdim ki, ______________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Сinayət işi üzrə __________________________________________________________

məhkəmə-tibbi, tibbi-kriminalistik, bioloji, genetik və s. ekspertizanın kecirilməsi, yaxud

____________________________________________________________________________

ekskumsiyanın kecirilməsinə digər əsaslar

____________________________________________________________________________

məqsədi ilə __________________________________________________________________

ölmüş şəxsin soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

dəfn edildiyi yer

meyitinin qəbirdən çıxarılması (eksqumasiya) zərurəti yaranmışdır.

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 84, 177.3.7 və 237-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

X A H I Ş  E D I R Ə M:

 

____________ nömrəli cinayət işi üzrə ölmüş şəxs ___________________________________

ölmüş şəxsin soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

dəfn edildiyi yer

meyitinin qəbirdən çıxarılması (eksqumasiya) barədə qərar qəbul edəsiniz.

 

            Qoşma: vəsatət _____ vərəqdə.

 

_____________________________                              

təqdimat verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi,    

_____________________________                                                       _____________________

                                                                                                imza                                         adı, soyadı 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.