Meyitin qəbirdən çıxarılması (eksqumasiya) haqqında Vəsatət

_____________________________________

                                                                                                                             ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən

_____________________________________

                                                                                                                             şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, adı, soyadı

 

___________________ nömrəli cinayət işi üzrə

 

 

Meyitin qəbirdən çıxarılması (eksqumasiya) haqqında
 

V Ə S A T Ə T

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

____________________________________________________________________________

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

__________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

Həmin cinayət işi üzrə ____________________________________________________

məhkəmə-tibbi, tibbi-kriminalistik, bioloji, genetik və s. ekspertizanın kecirilməsi, yaxud

____________________________________________________________________________

ekskumsiyanın kecirilməsinə digər əsaslar

____________________________________________________________________________

məqsədi ilə ___________________________________________________________________

ölmüş şəxsin soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

dəfn edildiyi yer

meyitinin qəbirdən çıxarılması (eksqumasiya) zərurəti yaranmışdır.

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, 177.3.7 və 237-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

____________  nömrəli cinayət işi üzrə ölmüş şəxs ___________________________________

ölmüş şəxsin soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

dəfn edildiyi yer

meyitinin qəbirdən çıxarılması (eksqumasiya) barədə qərar qəbul edilməsi üçün _______________________________ məhkəməsinə təqdimat verəsiniz.

 

 

_____________________________                                        

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi,     

_____________________________                                                    _____________________

                                                                                              imza                                        adı, soyadı

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.