Məhkəmə qətnaməsinin dərhal icraya yönəldilməsi barədə ərizə

 

 

___________________ rayon məhkəməsinə

___________ №-li mülki iş üzrə cavabdeh (iddiaçı)

tərəfindən

 

 

 

Məhkəmə qətnaməsinin dərhal icraya yönəldilməsi barədə

ƏRİZƏ

 

_________________Rayon       (Şəhər)        Məhkəməsi  20__-ci il tarixdə _________________________  mülki işə baxaraq iddia tələbini təmin edən qətnamə

(mübahisənin predmeti)

çıxarmışdır. Qanuni qüvvəyə minməyən qətnamənin icrasının ləngidilməsi mənim üçün böyük zərərə səbəb ola bilər. Belə ki, _______________________________________                (qətnamənin icrasının ləngidilməsınin zərərlı nətıcələri)

Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin 235-ci maddəsinə uyğun olaraq,

 

xahiş edirəm:

        

_____________________Rayon         (Şəhər)        Məhkəməsinin                2000-ci il tarixli qətnaməsini dərhal icraya yönəldəsiniz.

 

 

 

Tarix:

 

İmza:

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.