Məhkəmə qətnaməsinin surətinin verilməsi (təkrar verilməsi) barədə ərizə

 

 

___________________ rayon məhkəməsinə

___________ №-li mülki iş üzrə cavabdeh (iddiaçı)

tərəfindən

 

 

Məhkəmə qətnaməsinin surətinin verilməsi (təkrar verilməsi) barədə

ƏRİZƏ

 

 ________ Rayon  (Şəhər) Məhkəməsinin _______________ işi üzrə qətnamə

(işin adı)

(qərar, qərardad) çıxarılıb. Mülki Prosessual Məcəllənin 237-ci maddəsinə əsasən, məhkəmə iclasına gəlib-gəlməməsindən asılı olmayaraq məhkəmə qətnaməsi çıxarıldıqdan sonra növbəti gün işdə iştirak edən şəxslərə göndərilir və ya məhkəməyə gələrsə onlara təqdim edilir. Lakin qanunun bu tələbinə əməl olunmamış, dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq müvafıq aktın surəti təqdim olunmayıb. Bu halı nəzərə alaraq sizə yazılı surətdə müraciət etməklə müvafıq aktın surətini verməyinizi (təkrar verməyinizi) xahiş edirəm.

 

 

İmza

Tarix

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.