Məhkəmənin qətnaməsindən şikayət verilməsi müddətinin bərpa edilməsi haqqında ərizə

___________________ rayon məhkəməsinə

___________ №-li mülki iş üzrə cavabdeh (iddiaçı)

tərəfindən

 

 

Məhkəmənin qətnaməsindən şikayət verilməsi müddətinin bərpa edilməsi haqqında

ƏRİZƏ

 

 

Rayon (Şəhər) Məhkəməsinın_______________________________________   

(mübahisənin predmeti)

mülki iş üzrə   20___ -ci il tarixli qətnaməsi ilə müəyyən edilib kı,

__________________________________________________________________________

            (qətnamənın    mahıyyətı)

Məhkəmənin qətnaməsini qanunsuz və əsassız hesab edirəm və ondan apellyasiya qaydasında şikayət vermək istəyırəm. Lakin ______________________________________________

(apellyasıya şıkayətının verilməməsi səbəbləri)

 

üzündən apellyasiya şikayətini qanunvericiliklə müəyyən olunmuş müddətdə verə bılməmişəm Azərbaycan Respublıkasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin 133-cü maddəsinə uyğun olaraq,

xahiş edirəm  ______________________________ Rayon (Şəhər) Məhkəməsinın qətnaməsindən apellyasiya şikayəti verilməsı müddətini bərpa edəsıniz.

 

 

Imza

 

Tarix

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.