Məhkumluq barədə

 
Azərbaycan Respublikasının
"Konsulluğunun adl"
Konsulluq şöbəsinə
 
______________________________
(daimi pasport qeydiyyatında olduğunuz son ünvan)
 
______________________________
(daimi pasport qeydiyyatında olduğunuz son ünvan)
 
______________________________
(doğum tarixi, gün, ay və il)
 
______________________________
(pasportu vermiş orqanın adı)
 
______________________________
(pasportun seriya və nömrəsi)
 
______________________________
(soyadı, adı, atasının adı)
tərəfindən
 
 
Ə R İ Z Ə
 
 
Xahiş edirəm Azərbaycan Respublikasında yaşadığım müddət ərzində məhkumluğumun olub-olmamağı barədə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyindən müvafiq arayışın alınmasında mənə köməklik göstərəsiniz.
 
Qoşma: pasportun kserosurəti “__” vərəqdə
 
 
İmza:  ______________________________
 
 
 
 
“____” __________20__ il
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.