Əmək müqaviləsinə əlavə

 

__ ________ 20__ tarixli

Əmək müqaviləsinə

__ saylı əlavə

 

 

Razılaşma

 

(əmək müqaviləsinə dəyişikliklərin və əlavələrin  edilməsi haqqında)

 

Bakı şəhəri,                                                                                                       00.00.20___-ci il

 

Bir tərəfdən “İşəgötürən”- Azərbaycan Respublikasının qanunları və öz nizamnaməsinə əsasən fəaliyyət göstərən “ŞIRKƏTIN ADI” MMC-nin Baş direktoru Flankəs Vəzifəyev Nazir oğlu şəxsində, digər tərəfdən “İşçi”- Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Flankəs Flankəsli Flankəsoğlu (şəxsiyyət vəsiqəsi: ______________________ tərəfindən verilib) 00.00.20___-ci il tarixli “Əmək müqavilə”sində (bundan sonra əmək müqaviləsi) aşağıdakı dəyişikliklərin və əlavələrin edilməsini qərara aldılar və bu Razılaşmanı bağladılar.

 

  1. Əmək müqaviləsinin  ________________ bəndləri aşağıdakı redaksiyada yazılsın:

 

“2.1. ________________________________________________________________”

 

  1. Bu razılaşma Azərbaycan dilində, 1 (bir) vərəqdə və 2 (iki) nüsxədə tərtib edilmişdir. Nüsxələr eyni hüquqi qüvvəyə malik olmaqla bu Razılaşmada göstərilən müqavilənin ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edir, tərəflərin imza və möhürü ilə təsdiq edildiyi andan qüvvəyə minir. Nüsxələrdən biri «İşəgötürən»də, digəri isə «İşçi»də saxlanılır.

 

TƏRƏFLƏRİN HÜQUQİ ÜNVANI VƏ REKVİZİTLƏRİ

 

«İşəgötürən»

Adı:”ŞIRKƏTIN ADI” MMC

             Baş direktor

Flankəs Vəzifəyev Nazir oğlu

 

_____________________________

                    (imza, möhür)

 

«İşçi»

Flankəs Flankəsli Flankəsoğlu

Ünvan:

 

________________________________

 (imza)

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.