Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə əmr (işçinin öz xahişi ilə)

Növ: 

 

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə

Əmr ___

 

Bakı şəhəri                                                                                                   ________ 20__-ci il 

 

1.     Cəmiyyətin  ____________________departamentinin ____________ sürücüsü ____________________oğlu ilə bağlanmış əmək müqaviləsinə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 68-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin “a” bəndinə əsasən öz xahişi ilə ________ 20__-ci il tarixindən xitam verilsin.

 

2.     İşçinin ________ 20__-ci il tarixindən ________ 20__-ci il tarixinədək olan iş ilinə görə istifadə edilməmiş 14 məzuniyyət gününün son haqq-hesabının qanunvericiliyə uyğun şəkildə hesablanıb ödənilməsi Maliyyə departamentinə həvalə edilsin.

 

3.     İşçinin əmək kitabçasında lazımı qeydlər aparılaraq özünə təhvil verilsin.

 

4.      Əsas: ____________________oğlunun ərizəsi.

 

 

 

Baş direktor                                                       

Vəzifəyev F.F.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.