Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə əmr (İşdən çıxarılma)

Növ: 

 

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi (İşdən çıxarılma) barədə

Ə M R ___

 

 

Bakı şəhəri                                                         00.00.20__-ci il

 

 

___________ xidmətinin rəisi ________________________oğlu __________________ 20___________-cu il tarixlərində  Şirkət üzrə işçilərin davamiyyət cədvəlində imza etməyərək  üzrsüz səbəbdən heç bir məlumat vermədən işə gəlməmişdir, bununla da özünün əmək vəzifələrini kobud şəkildə pozmuşdur.

 ________________________oğlunun  yuxarıda göstərilən hərəkətləri AR ƏM-nin 10-cu maddəsinin, «a» və «b» bəndlərinin, bağladığı Əmək kontraktının ___________ bəndinin, habelə “Şirkətin adı” MMC-nin “Şirkətdaxili İntizam Qaydaları” nın müvafiq tələblərinin pozulması olaraq, AR ƏM-nin 72-ci maddəsinin «a» bəndinə görə əmək vəzifələrinin kobud şəkildə pozulması kimi qiymətləndirilməlidir.

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, habelə Azərbaycan Respublikasının  Əmək  Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin «ç» bəndinin  tələblərini  rəhbər  tutaraq,

 

Ə M R    E D İ R Ə M:

 

1.Özünün əmək funksiyasını və əmək kontraktı üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədiyinə, “Şirkətin adı” MMC-nin “Şirkətdaxili İntizam Qaydaları”nı və bağladığı əmək kontraktında müəyyən edilən tələbləri kobud şəkildə pozduğuna, üzrsüz səbəbdən heç bir məlumat vermədən işə gəlmədiyinə görə ____________ xidmətinin rəisi ________________________oğlu ilə bağlanmış 00.00.20__-ci il tarixli Əmək kontraktı 00.00.20__ci- il tarixindən ləğv edilsin və o, həmin tarixdən işdən çıxarılsın.

2. Şirkətin Maliyyə Departamentinə tapşırılsın ki, _______________ tarixədək istifadə olunmamış ___________ təqvim günü müddətində məzuniyyət üçün kompensasiya ödəsin.

3. Bu Əmrin məzmunu ________________________oğluna imza  etdirməklə  elan  edilsin. 

 

 

 

Baş Direktoru                         

Əsəbləşənli F.F.

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.