Əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında Təqdimat

 

                                                                                  _____________________________________

                                                                                                                                             məhkəmə orqanının adı

                                                                                  _____________________________________

məhkəmə sədrinin adı, soyadı

 

__________________ nömrəli cinayət işi üzrə
əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında

 

T Ə Q D İ M A T

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

təqdimat verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CM-nin___________________ mad. ilə olan ____________ nömrəli

cinayət işi üzrə ________________________________________________________________

ibtidai araşdırmanı aparan şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, adı, soyadı

______________________________________________________________________ məxsus

 əmlakı üzərinə həbs qoyulan şəxsin soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

üzərinə həbs qoyulan əmlak

üzərinə həbs qoyulması barədə ______________________ 20 ____ il tarixli vəsatətinə baxaraq müəyyən etdim ki, _____________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu, əmlak üzərinə həbsin əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

vəsatətin əsaslılığı barədə gəlinən nəticə

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 84.5.11, 177.3.3, 248, 249 və 446-cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

Təqsirləndirilən şəxs (mülki cavabdeh) _______________________________________

soyadı, adı, atasının adı

məxsus ______________________________________________________________________

üzərinə həbs qoyulan əmlak

_______________________________________ üzərinə ______________________ müddətinə

həbs qoyulması barədə qərar qəbul edəsiniz.

           

Qoşma: vəsatət _____ vərəqdə.

 

______________________________

 təqdimat verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

______________________________                                                  _____________________

                                                                                              imza                                        adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.