Əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında vəsatət

 

                                                                                    ______________________________________

                                                                                                ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən şəxsin

                                                                                    ______________________________________

vəzifəsi, rütbəsi, adı, soyadı

 

__________________ nömrəli cinayət işi üzrə
əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında

 

V Ə S A T Ə T

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

_________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib müəyyən etdim ki,

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu,

_____________________________________________________________________________

 əmlak üzərinə həbs qoyulmasının əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85.2.11, 177.3.3, 248, 249 və 446-cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

Təqsirləndirilən şəxs (mülki cavabdeh) _______________________________________

soyadı, adı, atasının adı

məxsus ______________________________________________________________________

üzərinə həbs qoyulan əmlak

__________________________________________ üzərinə ___________________ müddətinə

həbs qoyulması üçün __________________________ məhkəməsinə təqdimat verəsiniz.

 

 

_____________________________                                          

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi,      

_____________________________                                                       _____________________

                                                                                                imza                                         adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.