Əmlaka vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında iddia ərizəsi

_____________________________________________
məhkəmənin adı

İddiaçı_________________________________________________
 

Cavabdeh_____________________________________________
 

 

Əmlaka vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi  haqqında
İDDİA  ƏRİZƏSİ

 

_____________şəhəri,______________küçəsi ev №__mənzil №___sahibiyəm.Mənzil________(sənəd barədə məlumatları qeyd etmək-adı,tarixi,nömrəsi,nəvaxt və kim tərfindən verilmişdir və s.). əsasən mənə məxsusdur.
“_____”___________20__ci il tarixdə mənim mənzilim bir mərtəbə yuxarıda yerləşən mənzildən suyun axması nəticəsində su basmışdır:________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(vəziyyəti şərh etmək ,vurulmuş ziyanın xarakterini və s.göstərmək)
Mənim mənzilimdən yuxarda  ____№li mənzildə__________________(S.A.A.) yaşayır.
Baş verənlərin səbəbi_________________(göstərmək-su (isitmə sisteminin) təmini sisteminin bütövlüyünün pozulması,bağlama qurğularının sıradan çıxması,cavabdehin və digər şəxslərin hərəkətləri və s.) bunlardır.
Cavbdehin təqsiri üzündən mənə məxsus əmlaka dəymiş ziyanla və baş vermiş nəticələrlə onun hərəkətləri (hərəkətsizliyi) arasında bağlılıqın mövcudluğu _________________________(sübutlara istinad etmək:sənədlər (mənzil istismar sahəsinin arayışı,yoxlama aktı,cinayət işinin xitam olunması barədə qərar və s.);şahidlərin ifadələri və s.) təsdiq olunur.
Cavabdehin təqsirli hərəkətləri (hərəkətsizliyi) nəticəsində mənim mənzilimdə olan əmlak yararsız vəziyyətə düşmüşdür,yəni:_____________________________(hər bir əşya üçün-adını,alınan və zədələnmiş vaxta olan qiyməti,alınma tarixi ,mənzildə yerləşdiyi yeri göstərmək;həmçinin mənzildə yerləşən və yararsız hala düşmüz pul əskinazlarını göstərmək.)
Korlanmış əşyalar və pul əskinasları mənim tərəfindən saxlanılmışdır və sübut kimi təqdim oluna bilər.
Yararsız vəziyyətə düşmüş əmlakın ümumi dəyəri_______________manat təşkil edir.
Həmçinin, cavbdehin təqsirli hərəkətləri (hərəkətsizliyi) nəticəsində mənzilimdə___________(təmirçi təşkilatın adı) tərtib etdiyi smetaya əsasən təmir dəyəri________manat təşkil edən bərpa təmir işləri aparılması tələb olunur.
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1097-ci maddəsinə əsasən cavabdeh mənim əmlakıma vurduğu ziyanın əvəzini tam həcimdə ödəməyə borcludur.
Yuxarıda göstərilənlərə və Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1097-ci maddəsinə əsasən,

xahiş edirəm:

1.Yararsız vəziyyətə düşmüş əmlakın dəyəri olan cəmi_______manat pul cavabdehdən mənim xeyrimə tutulsun.
2.Mənzilimin bərpası üçün təmir işlərinin dəyəri olan cəmi_______manat pul cavabdehdən mənim xeyrimə tutulsun.
3.Şahid qismində məhkəməyə______________________(S.A.A.,ünvan) çağırılsın.

Qoşma:

1. Daşınmaz əmlakın Çıxarışının surəti  _____ vərəqə
2. Mənzilin planı(cizgiləri) ____vərəqə
3. Cavbdehin təqsirini sübut edən və ziyanın vurulması ilə onun hərəkətləri (hərəkətsizliyi) arasında bağlılıqın olması (mənzil istismar sahəsinin arayışı,yoxlama aktı və s.)___ vərəqə
4. Mənzilin bərpası üçün təmir işlərinin smetası___ vərəqə
5.Dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd_____vərəqə
6.İddia ərizəsinin surəti. - 2 nüsxə

Ərizənin verilmə tarixi: “____”_________20__ci il

İmza

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.