Əməliyyat-axtarış tədbirinin keçirilməsi haqqında təqdimat

 

                                                                        ______________________________________

                                                                                                            məhkəmə orqanının adı

                                                                        _____________________________________

məhkəmə sədrinin adı, soyadı

əməliyyat-axtarış tədbirinin keçirilməsi haqqında
 

 

T Ə Q D İ M A T

 

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

 

_____________________________________________________________________________

ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

əməliyyat-axtarış tədbirinin keçirilməsi haqqında vəsatət vermiş şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_______________________________________ vəsatətini nəzərdən keçirib müəyyən etdim ki, ____________________________________________________________________________

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin növləri və keçirilməsinin əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 84, 445 və 446-cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

_____________________________________________________________________________

əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanın adı

tərəfindən _____ müddətində ____________________________________________________

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin növləri

keçirilməsi barədə qərar qəbul edəsiniz.

 

______________________________

 təqdimat verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

______________________________                                                     _____________________

                                                                                                imza                                         adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.