MMC-nin təsis edilməsi və direktorun təyin olunması haqqında Qərar

Növ: 

 “...............................................” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin

təsis edilməsi haqqında

 

Q Ə R A R

 

“      ”.........    20....-ci il                                                            .............................              şəhər/rayon

     gün         ay                                                                                                                                          

 

 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədilə

 

Q Ə R A R A   A L I N S I N :

 

1. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq, “................................ ” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti təsis edilsin.

2. Cəmiyyətin nizamnaməsi təsdiq edilsin.

3. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı hər birinin nominal dəyəri ..... (.....) manat olan  ..... (.....) paydan ibarət olmaqla ..... (.....) manat məbləğində müəyyən edilsin.

4. Aşağıdakı şəxslər Cəmiyyətin Müşahidə Şurasının üzvləri təyin edilsin:

  1. .................................................. (sədr) (şəxsiyyət vəsiqəsi AZE №  ...........)
  2. ............................................................ (şəxsiyyət vəsiqəsi AZE №  ...........)
  3. ............................................................ (şəxsiyyət vəsiqəsi AZE №  ...........)

5. Cəmiyyətin qanuni təmsilçilik funksiyasına malik direktoru vəzifəsinə ............................................................ (şəxsiyyət vəsiqəsi AZE №  ...........) təyin edilsin.

 

1.Təsisçi: ............................................... (şəxsiyyət vəsiqəsi AZE №  ...........)

2. ... 

 

 

Qeyd : qeydiyyat zamanı “təkbaşına icra orqanı”“müşahidə şurası” seçildikdə  

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.