Müdafiəçi təyin edilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
müdafiəçi təyin edilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

___________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

cinayət prosesində müdafiəçinin iştirakının təmin olunması əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 19, 85 və 92-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        _______________ nömrəli cinayət işi üzrə _____________________________ şəxs

təqsirləndirilən və ya şübhəli

_____________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

vəkilin iş yeri, soyadı, adı, atasının adı

hüquqlarını müdafiə etmək üçün dövlət hesabına müdafiəçi təyin edilsin.

2.        Qərarın surəti icra edilməsi üçün _________________________________________

hüquq məsləhətxanası

hüquq məsləhətxanasına göndərilsin.

3.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora      

göndərilsin.

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.