Müdafiəçinin cinayət işinin icraatında iştirak etməkdən kənarlaşdırılması haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
müdafiəçinin cinayət işinin icraatında iştirak etməkdən kənarlaşdırılması haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

_____________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

müdafiəçinin cinayət işinin icraatında iştirak etməkdən kənarlaşdırılması üçün əsaslar

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 84, 92.16.3 və 114-cü maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        _______________ nömrəli cinayət işi üzrə ____________________________ şəxsin

təqsirləndirilən və ya şübhəli

___________________________________ müdafiəçisi _______________________________

adı, soyadı

_____________________________________________________________________________

iş yeri, soyadı, adı, atasının adı

cinayət işinin icraatında iştirak etməkdən kənarlaşdırılsın.

2.        Qərarın surəti müdafiəçi ____________________ və _________________________

adı, soyadı                                                            aidiyyəti üzrə vəkillər qurumunun rəhbərinə

göndərilsin.

3.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

 

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.