Müdafiəçinin cinayət işinin icraatında iştirak etməkdən kənarlaşdırılması haqqında Vəsatət

______________________________________

ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən şəxsin vəzifəsi,

_____________________________________

rütbəsi, adı, soyadı

_____________________________________

 

 

Müdafiəçinin cinayət işinin icraatında iştirak etməkdən kənarlaşdırılması haqqında
 

V Ə S A T Ə T

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

_____________________________________________________________________________

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_________________________________________________________________________________________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ müdafiəçinin cinayət işinin icraatında iştirak etməkdən kənarlaşdırılması üçün əsaslar

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, 92.16 və 114-cü maddələrini rəhbər tutaraq,

 

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

__________________ nömrəli cinayət işi üzrə _________________________________ şəxsin

təqsirləndirilən və ya şübhəli

__________________________________ müdafiəçisi ________________________________

adı, soyadı

_____________________________________________________________________________

iş yeri, soyadı, adı, atasının adı

cinayət işinin icraatında iştirak etməkdən kənarlaşdırılması barədə qərar qəbul edəsiniz.

 

 

_____________________________                                        

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi,     

_____________________________                                                    _____________________

                                                                                              imza                                        adı, soyadı

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.