Müdafiəçinin hüquqi yardımının ödənilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R

müdafiəçinin hüquqi yardımının ödənilməsi haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

 

____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

_____________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu,

_____________________________________________________________________________

cinayət prosesində müdafiəçinin hüquqi yardımı barədə məlumatlar,

_____________________________________________________________________________

hüquqi yardımın dövlət büdcəsi hesabına ödənilməsinin əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85 və 193-cü maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

 

1.        Müdafiəçi ______________________________________ tərəfindən ____________

soyadı, adı, atasının adı

nömrəli cinayət işi üzrə göstərilmiş hüquqi yardımın haqqı dövlət büdcəsi hesabına ödənilsin.

2.        Qərarın surəti icra edilməsi üçün _______________________________ göndərilsin.

yerli icra hakimiyyəti orqanının adı

3.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                  _____________________

imza                                                         adı, soyadı

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.