Mülki cavabdeh qismində tanımaq haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
mülki cavabdeh qismində tanımaq haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul etmiş şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

 

______________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Cinayət işi üzrə ______________________ 20 ____ il tarixli qərarla ________________________________________________ mülki iddiaçı qismində tanınmışdır.

soyadı, adı, atasının adı

            Cinayət nəticəsində vurulmuş maddi ziyana görə ________________________________

adı, soyadı

üzərinə maddi məsuliyyət qoyula biləcəyi nəzərə alınaraq o, cinayət işi üzrə mülki cavabdeh qismində tanınmalıdır.

            Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, 93-cü maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

 

1.        Cinayət işi üzrə _______________________________________________________

mülki cavabdehin soyadı, adı, atasının adı və yaxud hüquqi şəxsin adı

mülki cavabdeh qismində tanınsın, ona hüquq və vəzifələri izah olunsun.

2.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

3.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

 

Qərarla ______________________ 20 ____ il tarixdə tanış oldum.                       

 

_____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

YER Hostinq

Bizimlə əlaqə

Mob: +994-55-712-1462 (WhatsApp)

Email:
dejure[@]dejure.az,
dejurepromo[@]gmail.com

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.