Mülki cavabdehin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
mülki cavabdehin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

_______________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Cinayət işi üzrə __________________________________________________________

mülki cavabdehin soyadı, adı, atasının adı

______________________ 20 ____ il tarixli qərarla __________________________________

soyadı, adı, atasının adı

mülki cavabdeh qismində tanınmışdır.

_____________________________________________________________________________

mülki cavabdehin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsinin əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85 və 93.3-cü maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        __________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________________

soyadı, adı, atasının adı

___________________________________ cinayət prosesində mülki cavabdeh qismində

iştirakına xitam verilsin.

2.        Qərar _____________________________________________________ göndərilsin.

soyadı, adı və atasının adı

3.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

4.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Qərarla ______________________ 20 ____ il tarixdə tanış oldum.                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                  _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

YER Hostinq

Bizimlə əlaqə

Mob: +994-55-712-1462 (WhatsApp)

Email:
dejure[@]dejure.az,
dejurepromo[@]gmail.com

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.