Mülki iddiaçı qismində tanınma haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
mülki iddiaçı qismində tanınma haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul etmiş şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

___________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

Cinayət işi üzrə __________________________________________________________

mülki iddiaçının soyadı, adı, atasının adı və yaxud hüquqi şəxsin adı

ərizə ilə müraciət edərək, cinayət nəticəsində ona __________________ məbləğində ziyan vurulduğunu bildirmiş və mülki iddiaçı qismində tanınmasını xahiş etmişdir.

 

Cinayət nəticəsində _______________________________________________________

mülki iddiaçının adı, soyadı, və yaxud hüquqi şəxsin adı

maddi ziyan vurulduğu müəyyən edildiyindən o, mülki iddiaçı qismində tanınmalıdır.

            Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85 və 89-cu maddələrini rəhbər tutaraq,

 

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

 

1.        Cinayət işi üzrə _______________________________________________________

                                               mülki iddiaçının soyadı, adı, atasının adı, yaxud hüquqi şəxsin adı

mülki iddiaçı qismində tanınsın, ona hüquq və vəzifələri izah olunsun.

2.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

3.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

 

Qərarla ______________________ 20 ____ il tarixdə tanış oldum.

                                  

_____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.