Mülki iddiaçının cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar

Növ: 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
mülki iddiaçının cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı

_____________________________________________________________________________

_________________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Cinayət işi üzrə __________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

______________________ 20 ____ il tarixli qərarla mülki iddiaçı qismində tanınmışdır.

_____________________________________________________________________________

şəxsin cinayət prosesində mülki iddiaçı qismində iştirakına xitam verilməsinin əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85 və 89.3-cü maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        _________________________________________________________ mülki iddiaçı

mülki iddiaçının, soyadı, adı, atasının adı

qismində iştirakına xitam verilsin.

2.        Qərar_______________________________________________________________

soyadı, adı və atasının adı

göndərilsin.

3.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

4.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.