Mütəxəssis təyin edilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
mütəxəssis təyin edilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                         ___________________ şəhəri

 

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________________________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ mütəxəssis təyin edilməsinin zəruriliyinin əsasları ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85 və 96-cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

 

1.        __________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________________

şəxsin ixtisası, vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, ünvanı

______________________________ mütəxəssis qismində təyin edilsin.

2.        Qərar________________________________________________________________

mütəxəssisin soyadı, adı, atasının adı

elan edilməklə, hüquq və vəzifələri izah olunsun.

3.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

4.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Qərarla ______________________ 20 ____ il tarixdə tanış oldum.                       

 

_____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

YER Hostinq

Bizimlə əlaqə

Mob: +994-55-712-1462 (WhatsApp)

Email:
dejure[@]dejure.az,
dejurepromo[@]gmail.com

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.