Müəyyən hərəkətlərin edilməsi üçün Etibarnamə

 

 

ETİBARNAMƏ

____________şəhəri (rayonu)                                        «___» _______20__ il

 

Mən, ___________________________________________________________________________________yaşayan
(yaşayış yeri)
________________________________________________________________________________________________
(soyadı, adı, atasının adı)
________________________________________________________________________________________yaşayan
(yaşayış yeri)
________________________________________________________________________________________________
(soyadı, adı, atasının adı)

_____________________________________________________________________________________mənə çatası
almağı, aldığına dair. imza etməyi və bu tapşırığın yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olan bütün hərəkətləri etməyi etibar edirəm.

Etibarnamə müddətinə verilib və «___» ________________
(söz ilə)
200___ ilədək qüvvədədir.

İmza  

«___» ______________20__ il

Mən, _____________________________________________________________________________________dövlət

notariat kontorunun dövlət notariusu __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

bu etibarnaməni təsdiq edirəm. Etibarnaməni _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_________________şəxsən özü mənim iştirakımla imza edib. Etibar edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

Reyestrdə № ilə qeyd edilib.
_____manat dövlət rüsumu alınıb.

Dövlət notariusu _________________________
(imza)

M. Y.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.