Əməyin mühafizəsi üzrə mühəndisin (şöbə, büro müdirinin) göstərişi

Növ: 

 

Əməyin mühafizəsi üzrə mühəndisin (şöbə, büro müdirinin) göstərişi

 

 

 

“___”_____20___ il                                                                                            № ______________

 

 

Kimə___________________________________________________________

(f.a.a., vəzifəsi)

_________________________________________________________________________________

(sexin, sahənin, şöbənin, laboratoriyanın və s. adı)

_________________________________________________________________________________

(əməyin mühafizəsi üzrə normativ hüquqi aktların adı)

_________________________________________________________________________________

maddəsinə(lərinə) uyğun olaraq əməyin mühafizəsi tələblərinin aşağıdakı pozuntularının aradan qaldırılması tələb olunur.

_________________________________________________________________________________

sıra                    Müəyyən edilmiş pozuntular                     Ləğv edilmə müddəti

№-si

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Bu göstərişlərin yerinə yetirilməsi haqqında_______________________________________

 (gün, ay)

kimi telefonla (yazılı) məlumat verməyiniz xahiş olunur

_________________________________                                                            ____________________________________

                   (tarix, imza)                                                                                                                    (f.a.a.)

 

Göstərişi aldım:

 

_____________________________                                            _____________________________

                    (tarix, imza)                                                                                                                    (f.a.a.)

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.