Nizamnamə kapitalının artırılması barədə qərar

Növ: 

 

 

“Şirkətin adı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin İştirakçılarının

 

QƏRARI

 

 

Bakı şəhəri                                                  ___ ______________ 20___-cu il

 

Biz, “Şirkətin adı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (bundan sonra “Cəmiyyət”) iştirakçıları:

1)    __________________ oğlu (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, ş/v AZE __________________________ tarixində _________ RPİ tərəfindən verilib)

2)    __________________oğlu (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, pasport _____________ tarixində _________ RPİ tərəfindən verilib)

 

YEKDİLLİKLƏ QƏRARA ALDIQ:

 

1)     Cəmiyyətin Nizamnamə kapitalı ________ (_____________) AZN-dən (hər bir pay ___________ (_______________) AZN olmaqla __ paydan ibarət) _________________ (_____________) AZN-dək (hər bir pay __________ (_______________) AZN olmaqla _______________ paydan ibarət) təsisçilərin Nizamnamə kapitalında paylarının faiz nisbəti dəyişmədən təsisçilərin əlavə pul qoyuluşları hesabına artırılsın.

2)     Pay qoyuluşları aşağıdakı nisbətdə olsun:

a.     __________________ oğlu - əlavə pul şəkilində ________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (_____________) AZN ödəsin və ümumi pay qoyuluşu ____________ (__________) AZN çatdırılsın (___________ pay).

b.     __________________ oğlu - əlavə pul şəkilində ________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (_____________) AZN ödəsin və ümumi pay qoyuluşu ____________ (__________) AZN çatdırılsın (___________ pay).

3)     Cəmiyyətin Nizamnamə kapitalının artırılması ilə əlaqədar Nizamnaməyə müvafiq dəyişikliklər hazırlansın və təsdiq olunsun.

4)     Cəmiyyətin Nizamnaməsinin ____________ bəndinə aşağıdakı redaksiyada sonuncu cümlə əlavə edilsin:

“_______________________________________.”

5)     Nizamnamə kapitalının artırılması və Nizamnaməyə edilən dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün bütün lazımi hərəkətlərin həyata keçirilməsi _____________________________ oğluna (Ş/v AZE №____________, verilib ___________ tarixdə ___________ tərəfindən,) həvalə edilir

 

 

İştirakçılar:

 

1)    __________________ oğlu ________________________________

 

 

2)    __________________oğlu ______________________________

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.