Nəzarət altına vermək haqqında Protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

 

P R O T O K O L
nəzarət altına vermək haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85 və 170.3-170.7-ci maddələrinə əsasən tərtib edirəm həmin protokolu ondan ötrü ki, ______________ nömrəli cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikası CM-nin _______________________________ mad. ilə təqsirləndirilən (şübhəli) şəxs __________________________________________________________ barəsində nəzarət

soyadı, adı, atasının adı

altına vermə qətimkan tədbirinin seçilməsinə dair ______________________ 20 ____ il tarixli qərarın surətini ________________________________________________________________

valideynin, qəyyumun, himayəçinin, qapalı uşaq müəssisəsi rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

təqdim edib, onu ittihamın (şübhənin) məzmunu ilə tanış etməklə, həmçinin təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin ictimai qaydaya riayət etməsi, cinayət prosesini həyata keçirən orqanın çağırışına vaxtında gəlməsi və digər prosessual vəzifələri icra etməsi də daxil olan davranışını təmin etmək, onun lazımi qaydada davranmaması barədə cinayət prosesini həyata keçirən orqana məlumat vermək vəzifəsini daşıdığını, xəstəliyi, ailədə qarşılıqlı münasibətin pisləşməsi, bu şəxsin lazımi davranışını təmin etmək imkanının istisna edən digər səbəblər üzündən nəzarəti həyata keçirmək vəzifələrindən azad olunmasını xahiş etmək hüququnun olmasını, qarşısı alınmayan qüvvənin təsirini sübut etdiyi hallar istisna olmaqla, təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin davranışına nəzarəti həyata keçirmək imkanından məhrum olduğuna istinad etməyə haqlı olmadığı izah edildi.

Nəzarəti həyata keçrməli olan və bu vəzifələrini yerinə yetirməyən _________________

____________________________________________________________________________

valideynin, qəyyumun, himayəçinin, qapalı uşaq müəssisəsi rəhbərinin adı, soyadı

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məsuliyyət daşıması barədə xəbərdarlıq edildi.

 

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

______________________________

valideyn, qəyyum, himayəçi, qapalı

______________________________                                                  _____________________

uşaq müəssisəsinin nümayəndəsi                                                                             imza                                        adı, soyadı

 

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.