Poçt, teleqraf və digər göndərişə baxış və onun götürülməsi haqqında Protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
poçt, teleqraf və digər göndərişə baxış və onun götürülməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

Başlandı: saat ______:______ dəq.

Qurtardı: saat ______:______ dəq.

 

_____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85.4.2, 236 və 255-258-ci maddələrinə əsasən həmin protokolu tərtib edirəm ondan ötrü ki, _____________________ nömrəli cinayət işi üzrə _________________________________________________ 20 ____ il tarixli qərarına əsasən

qərarı çıxarmış orqanının adı

___________________________________________________________________________________

iştirak edən şəxslərin soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu il, ay, gün, yer, vətəndaşlığı, təhsili,

___________________________________________________________________________________

iş yeri və ya vəzifəsi, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ iştirakı ilə ____________________________________________________________________

poçt, teleqraf və ya digər göndərişlərinə baxış və götürmə aparılan şəxsin soyadı, adı, atasının adı,ünvanı, göndərişin növü

baxış keçirdim.

Baxış zamanı müəyyən edildi: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Baxış nəticəsində götürüldü: ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Baxış və götürmə zamanı texniki vasitələrdən _________________________________ istifadə ______________________________________.

edilib-edilməməsi barədə qeyd

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

İştirak edən şəxslər:                                                                                        _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

                                                                                                                      _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                     adı, soyadı

           

Protokolun surətini ______________________ 20 ____ il tarixdə aldım:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      _____________________

imza                                     adı, soyadı

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.