Poçt, teleqraf və digər göndərişlərin üzərinə həbs qoyulması haqqında Təqdimat

 

                                                                      ______________________________________

                                                                                                          məhkəmə orqanının adı

                                                                      _____________________________________

məhkəmə sədrinin adı, soyadı

__________________ nömrəli cinayət işi üzrə

poçt, teleqraf və digər göndərişlərin üzərinə həbs qoyulması haqqında

 

 

T Ə Q D İ M A T

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

təqdimat verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CM-nin __________________ mad. ilə istintaq olunan ___________ nömrəli cinayət işi üzrə _________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

poçt, teleqraf və digər göndərişlərinin üzərinə həbs qoyulması barədə _____________________

 ______________________ müstəntiqi _____________________________ vəsatətinə baxaraq

istintaq orqanının adı                                                                                             adı, soyadı

müəyyən etdim ki, _____________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu, müəyyən edilmiş hallar, poçt, teleqraf və

_____________________________________________________________________________

digər göndərişlərin üzərinə həbs qoyulmasının əsasları,

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

müstəntiqin vəsatətinin əsaslılığı barədə gəlinən nəticə

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 84.5.11, 177.2, 177.3.4 və 255-257-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

_____________________________________________________________________________

şəxsin soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu yer, gün, ay, il, yaşadığı yerin ünvanı

poçt, teleqraf və digər göndərişlərinin üzərinə ___________________________ həbs qoyulması

həbs qoyulması müddəti

barədə qərar qəbul edəsiniz.

 

           

Qoşma: vəsatət ______ vərəqdə.

 

______________________________

 təqdimat verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

______________________________                                                  _____________________

                                                                                              imza                                        adı, soyadı

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.