Poçt, teleqraf və digər göndərişlərin üzərinə həbs qoyulması haqqında Vəsatət

 

 

______________________________________

ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən

______________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, adı, soyadı

 

Poçt, teleqraf və digər göndərişlərin üzərinə həbs qoyulması haqqında

V Ə S A T Ə T

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının  adı

_____________________________________________________________________________

__________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib, müəyyən etdim ki, _____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu,

_____________________________________________________________________________

müəyyən edilmiş hallar, poçt, teleqraf və digər göndərişlərin üzərinə həbs qoyulmasının əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Cinayət işinin istintaqı ilə əlaqədar hazırda ____________________________________

 şəxsin soyadı, adı, atasının adı

poçt, teleqraf və digər göndərişlərinin üzərinə həbs qoyulmasının zəruri olmasını nəzərə alıb, Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85.4.2, 177.3.4, 255-257 və 446-cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

X A H İ Ş  E D İ R Ə M:

 

_____________________________________________________________________________

şəxsin soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu yer, gün, ay, il, yaşadığı yerin ünvanı

_____________________________________________________________________________

poçt, teleqraf və digər göndərişlərinin üzərinə ___________________________ həbs qoyulması                                                                                            həbs qoyulması müddəti

haqqında qərar verilməsi və icrasının _______________________________________________

müvafiq rabitə idarəsinin adı

tapşırılması üçün ___________________________________ məhkəməsinə təqdimat verəsiniz.

məhkəmə orqanının adı

 

 

_____________________________                                        

vəsatət verən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi,     

_____________________________                                                    _____________________

                                                                                              imza                                        adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.