Prosessual hərəkətdən (qərardan) verilmiş şikayətə baxılması haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R

prosessual hərəkətdən (qərardan) verilmiş şikayətə baxılması haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

____________________________________________________________________________

ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

___________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu,

_____________________________________________________________________________

 kimin tərəfindən hansı prosessual hərəkətdən (qərardan) şikayət verilmişdir,

____________________________________________________________________________

şikayətdə göstərilən xüsusatların əsaslı olub-olmamsını təsdiq edən hallar,

_____________________________________________________________________________

şikayətin təmin və ya rədd edilməsinin əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 84 və 122-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        __________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________________

şikayət etmiş şəxsin soyadı, adı atasının adı

_______________________________ barədə şikayəti _________________________ edilsin.

                                                                                                                təmin yaxud rədd

2.        Qərarın surəti ________________________________ göndərilsin.

şikayət etmiş şəxsin adı, soyadı

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                  _____________________

imza                                                         adı, soyadı

 

 

YER Hostinq

Bizimlə əlaqə

Mob: +994-55-712-1462 (WhatsApp)

Email:
dejure[@]dejure.az,
dejurepromo[@]gmail.com

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.