Qanuni nümayəndənin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
qanuni nümayəndənin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

           

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CM-nin ____________________________ maddəsi ilə istintaq edilən

__________________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Cinayət işi üzrə __________________________________________________________

qanuni nümayəndənin soyadı, adı, atasının adı

__________ tarixli qərarla ____________________ qanuni nümayəndəsi qismində tanınmışdır.

soyadı, adı, atasının adı         

_____________________________________________________________________________

 qanuni nümayəndənin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsinin əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85 və 101-ci maddələrini  rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        __________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________________

 soyadı, adı, atasının adı

cinayət prosesində ____________________________________________ qanuni nümayəndəsi

soyadı, adı, atasının adı

qismində iştirakına xitam verilsin.

2.        Qərar _____________________________________________________ elan edilsin.

                                                                       soyadı, adı, atasının adı

3.        Qəranın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

4.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

 

Qərarla ______________________ 20 ____ il tarixdə tanış oldum.                       

_____________________

imza                                                     adı, soyadı

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.