İşə qəbul edilməsi barədə əmr

Növ: 

 

Bakı şəhəri                                         _____________ 20__ il

 

___ N-li

 

Ə M R

 

1.      Flankəs Flankəsli Flankəs oğlu 01 avqust 20__-ci il tarixindən Cəmiyyətə ____________ üzrə mütəxəssis vəzifəsinə işə qəbul edilsin.

2.       İşçi ilə Cəmiyyət arasında tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilə bağlansın.

3.      Əsas: Flankəs Flankəsli Flankəs oğlu ilə Cəmiyyət arasında bağlanmış əmək müqaviləsi və onun ərizəsi

 

Direktor

Gümüşzadə F.F.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.