Qeyri-yaşayış sahəsinin İcarə Müqaviləsinə dair təhvil-təslim Aktı

Növ: 
 
___ nömrəli Qeyri-yaşayış sahəsinin
İcarə Müqaviləsinə dair
 
 
 
TƏHVİL-TƏSLİM AKTI
 
Bakı şəhəri                                    “__” ___________ 20___ il

Bununla belə biz, aşağıda imza edənlər, “__” ___________ 20___ il tarixli İcarə Müqavilənin qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar bu

aktı ondan ötrü tərtib etdik ki, İcarəyə verən Azərbaycan Respublikası, ________________________________________
 

_______________________________________________ünvanında yerləşən sahəsi (obyekti) yararlı vəziyyətdə istifadə
üçün təhvil vermiş, İcarədar isə onu qəbul etmişdir.

Təhvil verilən ərazi üzrə qüsur və çatışmamazlıqlar yoxdur.

 

 

Icarəyə verən

Icarədar

 

 

_________________________

 

 

“___” _________ 20__

 

 

________________________

 

 

“___” _________ 20___

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.