Qətimkan tədbirinə xitam verilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
qətimkan tədbirinə xitam verilməsi haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı ____________________________________________________________________________

_________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

___________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Cinayət işi üzrə __________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

Azərbaycan Respublikası CM-nin _____________________________________ mad. ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmuş, ______________________ 20 ____ il tarixli qərarla barəsində _______________________ qətimkan tədbiri seçilmişdir.

Cinayət işi üzrə ______________________ 20 ____ il tarixli qərarla təqsirləndirilən şəxs _____________________________________________ barəsində cinayət təqibinə xitam

adı, soyadı

verildiyini nəzərə alaraq onun barəsində seçilmiş qətimkan tədbirinə xitam verilməlidir.

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85.4.12, 156.4 və 175-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        ________________ nömrəli cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs________________

___________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu tarix, yer, vətəndaşlığı, təhsili, ailə vəziyyəti, məhkumluğu,

___________________________________________________________________________

iş yeri, vəzifəsi, məşğuliyyət növü, qeydiyyatda olduğu və yaşadığı ünvan

barəsində seçilmiş ____________________ qətimkan tədbirinə xitam verilsin.

2.        Qərar icra olunması üçün _____________________________________ göndərilsin.

istintaq təcridxanası, polis orqanı və s.

3.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

4.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                  _____________________

imza                                                         adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.