Qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

Həmin cinayət işi üzrə ____________________________________________________

təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin soyadı, adı, atasının adı

barəsində ______________________ 20 ____ il tarixli qərarla __________________________

seçilmiş qətimkan tədbirinin adı

qətimkan tədbiri seçilmişdir.

İbtidai araşdırmanın hazırkı mərhələsində təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin ___________

__________________________________________________________________________ qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsini zəruri edən əsaslar

___________________________________________________________________________

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, onun barəsində seçilmiş həmin qətimkan tədbirinin dəyişdirilərək _____________________________ qətimkan tədbiri ilə əvəz edilməsi zəruridir.

seçilən qətimkan tədbirinin adı

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85.4.12, 154-156 və 175-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        __________________ nömrəli cinayət işi üzrə təqsirləndirilən (şübhəli) şəxs

____________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu tarix, yer,

____________________________________________________________________________

vətəndaşlığı, təhsili, ailə vəziyyəti, məhkumluğu, iş (təhsil) yeri, vəzifəsi,

____________________________________________________________________________

məşğuliyyət növü, qeydiyyatda olduğu və yaşadığı ünvan

barəsində ______________________ 20 ____ il tarixli qərarla seçilmiş ___________________

qətimkan tədbirinin adı

________________ qətimkan tədbiri dəyişdirilərək ___________________________________

qətimkan tədbirinin adı

qətimkan tədbiri ilə əvəz edilsin.

2.        Qərarın icrası ____________________________________________ həvalə edilsin.

hüquqi və ya fiziki şəxs

3.         Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

4.         Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                  _____________________

imza                                                         adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.