Şahidin nümayəndəsi qismində tanıınma haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R

şahidin nümayəndəsi qismində tanıınma haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

___________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Cinayət işi üzrə şahid _________________________________________ tərəfindən onu

soyadı, adı, atasının adı

cinayət prosesini həyata keçirən orqana müşayiət etmək üçün dəvət edilmiş və səlahiyyətini təsdiq edən müvafiq sənədləri təqdim etmiş _________________________________________

nümayəndənin soyadı, adı, atasının adı

şahidin nümayəndəsi qismində tanınmalıdır.

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, 95, 105, 119 və 120-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        __________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________________

şəxsin soyadı, adı, atasının adı

_______________________________ şahid ________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

nümayəndəsi qismində tanınmaqla ona hüquq və vəzifələri izah edilsin.

2.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

3.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.