Şahidin qanuni nümayəndəsinin hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında Protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
şahidin qanuni nümayəndəsinin hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85 və 120-ci maddələrinə əsasən tərtib edirəm həmin protokolu ondan ötrü ki, _____________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________ 20 ____ il tarixli qərarla şahid ___________________________ qanuni nümayəndəsi qismində

soyadı, adı, atasının adı

tanınmış ________________________________________ Azərbaycan Respublikası CPM-nin

soyadı, adı, atasının adı

104-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş:

təmsil etdiyi şəxsin cinayət prosesini həyata keçirən orqana çağırılmasını bilmək, istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərdə iştirak etmək;

cinayət prosesini həyata keçirən orqanın icazəsi ilə təmsil etdiyi şəxsə məsləhətlər vermək, irad tutmaq və suallarla müraciət etmək;

vəsatət vermək;

cinayət prosesini həyata keçirən orqanların hərəkətlərinə qarşı etiraz etmək və bu etirazın istintaq və ya digər prosessual hərəkət protokoluna qeyd edilməsini tələb etmək;

təmsil etdiyi şəxslə birgə iştirak etdiyi cinayət işi üzrə məhkəməyədək icraatda istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərin protokolları ilə tanış olmaq, protokolda yazılanların düzgünlüyünə və tamlığına dair qeydlər vermək, istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərdə və ya məhkəmə iclasında iştirak edərkən qeyd edilməsi zəruri olan halların müvafiq protokola daxil edilməsini tələb etmək, məhkəmə iclasının protokolu ilə tanış olmaq və ona qeydlər vermək;

təmsil etdiyi şəxs üçün nümayəndə qismində vəkil dəvət etmək;

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqlardan istifadə etmək hüquqları, habelə Azərbaycan Respublikası CPM-nin 101.9-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada:

cinayət prosesini həyata keçirən orqana qanuni nümayəndə səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədləri təqdim etmək;

cinayət prosesini həyata keçirən orqanın çağırışına gəlmək;

cinayət prosesini həyata keçirən orqanın tələbi ilə müqayisəli tədqiqat aparmaq üçün onda olan əşyaları, sənədləri və nümunələri təqdim etmək;

təhqiqatçının, müstəntiqin, prokurorun və ya məhkəmə iclasında sədrlik edənin göstərişlərinə tabe olmaq;

məhkəmə iclasında sədrlik edənin icazəsi olmadan fasilə elan edilənədək məhkəmə iclası zalını tərk etməmək;

məhkəmə iclasında qaydaya riayət etmək;

şəxsi həyatın toxunulmazlığına, ailə, dövlət, peşə, kommersiya və qanunla qorunan digər sirlərə toxunan hallar barədə məlumatları yaymamaq;

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək vəzifələri izah edildi.

 

Protokolla tanış oldum, hüquq və vəzifələrim mənə izah edildi.

 

Şahidin qanuni nümayəndəsi                                                           _____________________

                                                                                              imza                                        adı, soyadı

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                     adı, soyadı

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.