Şahidin qanuni nümayəndəsinin təyin edilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R

şahidin qanuni nümayəndəsinin təyin edilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                    ______________________ şəhəri

 

 

____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

___________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Həmin cinayət işi üzrə şahid ________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

qanuni nümayəndənin təyin edilməsinin əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

və qanuni nümayəndəsinin olmadığı nəzərə alınaraq __________________________________

                                                                                                                                             qəyyumluq və himayəçilik orqanının adı

onun qanuni nümayəndəsi qismində təyin edilməlidir.

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, 95, 104, 119 və 120-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        __________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________________

qəyyumluq və himayəçilik orqanının adı

şahid __________________________________ qanuni nümayəndəsi qismində təyin edilməklə

adı, soyadı

onu təmsil edən səlahiyyətli şəxsə hüquq və vəzifələri izah edilsin.

2.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

3.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.