Şahidin və ya zərər çəkmiş şəxsin ifadəsinin yerində yoxlanılması haqqında Protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
şahidin və ya zərər çəkmiş şəxsin ifadəsinin yerində yoxlanılması haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

Başlandı: saat ______:______ dəq.

Qurtardı: saat ______:______ dəq.

 

_____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85, 260 və 261-ci maddələrinə əsasən həmin protokolu tərtib edirəm ondan ötrü ki, ___________________________________ nömrəli cinayət işi üzrə

_____________________________________________________________________________

ifadənin yerində yoxlanılmasında iştirak edən şəxslərirn soyadı, adı, atasının adı onların

_____________________________________________________________________________

doğulduğu il,ay,gün və yer,vətəndaşlığı, təhsili, iş

_____________________________________________________________________________

yeri, məşğuliyyət növu və ya vəzifəsi, faktiki yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

iştirakı ilə ____________________________________________________________________

                şahidin və ya zərərçəkmiş şəxsin soyadı, adı, atasının adı, onun doğulduğu il, ay, gün və yer, vətəndaşlığı, təhsili, iş

_____________________________________________________________________________

yeri, məşğuliyyət növu və ya vəzifəsi, faktiki yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer

ifadəsinin düzgünlüyünü müəyyən etmək və ya dəqiqləşdirmək məqsədilə həmin ifadələri onun iştirakı ilə yerində yoxladım.

İfadənin yerində yoxlanılması zamanı ________________________________________

                                                                                                                                             foto, video və kino çəkilişdən

_____________________________________________________________________________

və ya digər texniki yazan vasitələrdən istifadə edilməsi barədə qeyd

İfadənin yerində yoxlanılmasına başlamazdan əvvəl______________________________

                                                                                                                             şahid və ya zərər çəkmişin adı, soyadı

Azərbaycan Respublikasının CPM-nin ________________ maddəsində nəzərdə tutulmuş hüquq

87 və ya 95 mad.

və vəzifələri izah edildi.

 

İfadəsi yerində yoxlanılan şəxs :                                                               _____________________

                                                                                              imza                                        adı, soyadı

İfadəsi yerində yoxlanılan __________________________________________________

                                                                                  şahidin və ya zərərçəkmiş şəxsin adı, soyadı

bilə-bilə yalan ifadə verməyə, eləcə də ifadə verməkdən imtina etməyə görə Azərbaycan Respublikası CM-nin 297 və 298-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayət məsuliyyəti barədə xəbərdar olundu.

 

İfadəsi yerində yoxlanılan şəxs :                                                               _____________________

                                                                                              imza                                        adı, soyadı

İstintaq hərəkətinə başlamazdan əvvəl iştirak edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası CPM-nin 261.2-ci maddəsinə əsasən müstəntiqin bütün hərəkətləri zamanı həmin yerdə olmaq, protokola öz qeydlərinin daxil edilməsini tələb etmək hüququna malik olmaları izah edildi.

 

İştirak edən şəxslər:                                                                                               _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

 

                                                                                                                      _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

 

İfadəsi yerində yoxlanılan __________________________________________________

                                                                       şahidin və ya zərərçəkmiş şəxsin adı, soyadı

_____________________________________________________________________________

onun tərəfindən yerində verilmiş və mümkün qədər hərfi şəkildə yazılmış ifadələr, onların

_____________________________________________________________________________

yerində yoxlanılması zamanı müşahidə edilmə ardıcıllığı ilə bütün aşkar olunanlar, iş üzrə sübut əhəmiyyətinə malik ola biləcək

_____________________________________________________________________________

əşya və sənədlərin götürülməsi barədə qeyd və onların təsviri

_____________________________________________________________________________

İfadənin yerində yoxlanılması zamanı ________________________________________

foto, video və kino çəkilişdən

_____________________________________________________________________________

və ya digər yazan texniki vasitələrdən istifadə edilməklə əldə edilmiş yazıların dinlənilməsi, baxılması və protokola əlavə olunması haqqında qeyd

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd             

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

 

İfadəsi yerində yoxlanılan şəxs :                                                   _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

 

İfadənin yerində yoxlanılmasında iştirak edən şəxslər:

                                                                                                                      _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

                                                                                                                      _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

 

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                     adı, soyadı

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.